Administrator Blocuri şi Asociaţii de Proprietari

Infoturism.ro > TurisMALL > Atractii turistice >
Cont turist Cont agentie Cont hotel
TurisMALL
powered by

Administrator Blocuri şi Asociaţii de Proprietari


ROMANIA

Gala Ad Imob a constatat că Asociaţiile de Proprietari au nevoie de un pachet de servicii suplu, fară costuri inutile. Mizăm pe sprijinul membrilor Comitetului Executiv, Preşedintelui şi proprietarilor care doresc să se implice în această activitate, pentru o excelenta administrare a imobilului Dvs.
Cei mai multi administratori de blocuri din România, nu au pregătirea necesară pentru a desfăşura această activitate, iar legislaţia din România este de multe ori neclară sau incompletă, fapt care este valabil şi în cazul legislaţiei asociaţiilor de proprietari.
Acestea sunt principalele motive pentru care multe dintre Asociaţii au probleme mari în alcătuirea situaţiilor contabile, uneori chiar contravenind legii, iar amenzile în aceste situaţii se pot ridica la sume considerabile care vor fi plătite tot de către asociaţie.

Mai mult decat atat, Gala Ad Imob este singura firmă de Administrare a Asociaţiilor de Proprietari care oferă către clienţii săi un serviciu unic de realizarea unui site, în care se afişează public, cu o transparenta de 100% întreaga activitate a administraţiei, a listelor aferente cheltuielilor lunare şi întreţinerii, dar şi proiectele viitoare şi cele deja realizate.

Experienţa Gala Ad Imob ne recomdandă să desfăşurăm activitatea de Administrator bloc Bucuresti (sector 1 | sector 2 | sector 3 | sector 4 | sector 5 | sector 6 ) si Ilfov, în domeniul administrării de imobile oferind avantajul unei experienţe ce va rezolva eventualele probleme existente la momentul preluării şi a aduce situaţia contabilă a blocului dumneavoastră la un nivel ridicat de corectitudine, siguranţă şi transparenţă.
Garantam că activitatea noastră este bazată pe transparenţă, profesionalism şi responsabilitate. Credem că sunt suficiente motive pentru a consulta următoarele servicii ce pot fi puse la dispoziţia asociaţiei şi/sau proprietarilor din cadrul imobilului.
În momentul acesta avem un portofoliu de peste 40 de blocuri, cu un total de  6 030 apartamente în Bucuresti şi Ilfov. Totodată oferim o siguranţă suplimentară clienţilor noştri prin poliţa de asigurare de prestare a serviciilor de administrare în valoare de 40 000 EUR.

O mică detaliere a serviciilor oferite clienţilor Gala Ad Imob:

Site web aferent fiecarei asociaţii
    • evidenţierea publică a listelor lunare de întreţinere
    • evidenţierea publică a listelor lunare de cheltuieli
    • detalierea proiectelor prestate pentru asociaţie
    • detalierea proiectelor viitoare ce urmează a intra în execuţie
    • rezumatul Adunărilor Generale
    • somarea restanţierilor
    • orice altă afişare de interes general pentru asociaţie
    • s.a.m.d
Contabilitate
    • Organizarea şi conducerea contabilității în partidă simplă;
    • Întocmirea listelor lunare de plată a întreţinerii în conformitate cu reglementările legale;
  • Întocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrului pentru evidenţa fondului de rulment, registrului pentru evidenţa sumelor speciale, registrului pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare;
    • Calcularea şi încasarea penalizărilor conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală;
    • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine Asociaţia de Proprietari;
    • Editarea ştatelor de plată pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;
    • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;
    • Plata impozitului şi contirbuţiilor datorate de Asociaţia de Proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
    • Depunerea declaraţiilor fiscale pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;
    • Plata tuturor facturilor emise de furnizori;
    • Prezentarea rapoartelor sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile;
    • Întocmirea şi prezentarea anuală, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

Casierie
Încasarea, cu frecvenţa şi în locurile specificate în contract, a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite asociaţiei de proprietari.

Administrare tehnică
    • Inspectarea periodică a proprietăţii comune;
    • Inspectarea proprietăţii individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună;
    • Procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente proprietăţii comune a asociaţiei de proprietari;
    • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociaţia de proprietari cu furnizorii de bunuri şi servicii şi supravegherea lucrărilor de reparaţii şi participarea la recepţia acestora;
    • Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcării acestora;
    • Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uşi sau ferestre, etc)

Cenzorat
Serviciile de cenzorat pentru asociaţiile de proprietari, vin în sprijinul proprietarilor prin consultanţă și colaborare cu organele de conducere ale asociației și administrator, pentru bunul mers al activitaţilor în asociaţia dumneavoastra.
Raportul de cenzorat asigură un plus de transparență atât în comunicarea internă, reprezentând un instrument util în depistarea și reglarea din timp a eventualelor erori de calcul, înregistrare, evidenţă sau repartizare.

Audit
Avem capacitatea evaluării situației juridico-financiare precum şi a optimizării proceselor din cadrul asociaţiei de proprietari.
Acţiuni de evaluare ale:
    • sumelor încasate și destinaţia acestora, plăţile efectuate, soldurilor și disponibilităților bănești;
    • înregistrărilor legale în contabilitate precum şi a existenței tuturor registrelor prevăzute de lege;
    • calculelor cotei de plată la întreţinere sau a penalităţilor operate în lista de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari;
    • legalității și corectitudinii constituirii și folosirii fondurilor necesare

Acțiuni pentru optimizarea activității asociației:
    • analiza efectuării tuturor activităților necesare angajării în contractele cu furnizorii de bunuri și servicii (existența selecțiilor de oferte, negocierea clauzelor contractuale, etc);
    • determinarea cauzelor perceperii unor sume penalizatoare de către furnizorii de servicii și cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată;
    • stabilirea potențialelor prejudicii cauzate asociației de proprietari sau membrilor acestora.

Curăţenie
Curăţenia la bloc a fost dintotdeauna o problemă pentru membri, iar dintre aceştia Preşedintele Asociaţiei ca persoană care reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, dar şi cu autorităţile statului, are cele mai multe batăi de cap.
Gala Ad Imob furnizează servicii de curăţenie aferente spaţiilor comune, interioare şi exterioare (hol intrare, garaje, casa scărilor, spaţii tehnice, holuri, alei exterioare de intrare în imobil). Administratorul va fi responsabil pentru asigurarea personalului, supravegherea, pregătirea şi inspecţia necesară pentru realizarea acestor servicii:
    • Program 5 zile pe saptămână
    • Măturat şi spălat intrarea în imobil, ascensor, aleea de acces în imobil – zilnic
    • Spălarea uşilor ascensorului
    • Măturat aleea din jurul imobilului
    • Spălat geamuri intrare în imobil
    • Şters balustrade
    • Măturat şi spălat scări
    • Spălat europubele
    • Pregătire europubele pentru golire corelat cu programul de ridicarea deşeurilor
    • Curăţenie în grădina (hârtii, sticle, resturi...etc.)
    • Desfundat tubulatură gunoi
    • Curăţarea spaţiului aferent fiecărei ghene de pe etaj
    • Şters praful şi îndepărtat pânzele de paianjen din interiorul imobilului
Impreuna cu Dvs. vom realiza un serviciu impecabil de Administrare imobile si asociatii de proprietari in Bucuresti ( sector 1 | sector 2 | sector 3 | sector 4 | sector 5 | sector 6 ) si Ilfov.

Ne puteti contacta la:
https://administrareimobil.ro/ | 0773 850 548 | 0729 057 053

Servicii Marketing Digital si Optimizare SEO oferite de www.seo4prime.com. Reunim cele mai importante tehnici și tactici de optimizare si promovare online. Transformă bugetul de promovare din cheltuială în investițe profitabilă, bazându-te pe strategii care functionează.


26

Ghiduri turistice
Evenimente
foto Mikulas, Vanoce, Silvestr - Praga
Sarbatorile de Craciun, Mikulas, Vanoce, Silvestr sunt prilej de petrecere pentru locuitorii Cehiei...
Franta  |  Belgia  |  Romania  |  Malta  |  Olanda  |  Turcia  | 
Stiai ca?
Cea mai mare viteza a vantului inregistrata a fost de 484±32 km/h (301±20 mph), observata de o unitate radar intre Oklahoma City si Moore, Oklahoma la 3 mai 1999. Cea mai mare viteza a vantului i... Franta se mai numeste si "Tara vinurilor sau "Hexagonul"....
Dictionar turistic
Single - Camera de hotel, compartiment de vagon de dormit sau cabina pe nava cu un pat individual. Camera dubla ocupata de o singura persoana (in regim single).
7 recomandari